Hvit
KVALITETSSIKRING OG BEDRFTSTJENESTER
expert-icon3
SERTIFISERING AV DIN BEDRIFT

Skal din bedrift sertifiseres etter NS-EN ISO 3834 eller NS-EN 1090-1 kan ProWeld Engineering AS levere tjenester, rådgivning og bistand til gjennomføring av både enkeltoppgaver og det totale sertifiseringsforløpet. Med våre kvalifiserte sveisekoordinatorer kan vi også stå som ansvarlig sveisekoordinator for din bedrift hvis dere ikke har kvalifisert personell til dette selv.


Både førstegangssertifisering og resertifisering iht. NS-EN ISO 3834 og NS-EN 1090 kan være omfattende prosesser og knyttes opp mot selskapets størrelse og lokasjon. ProWeld Engineering AS kan tilby fleksible løsninger for at nettopp din bedrift skal tilfredsstille kravene til både førstegangssertifisering, resertifisering og generell oppfølging og oppdatering av din bedrift og dens kvalitetssystemer.


Kontakt oss og fortell hva vi kan hjelpe med i nettopp din bedrift.

KONTAKT OSS
expert-icon2
Løsninger for ditt
fpc-sYSTEM

ProWeld Engineering AS leverer komplette FPC-systemer til din bedrift. Avhengig av din bedrifts produksjon, størrelse og lokasjon, kreves det et FPC-system til din sertifiserte sveisebedrift. ProWeld Engineering AS kan levere pakkeløsninger for komplette kvalitetssystem til din bedrift samt bistand til hva et FPC-system må inneholde.


Kontakt oss og for tilbud på våre pakkeløsninger og tjenester

KONTAKT OSS
expert-icon1
pROSEDYRER OG INSTRUKSER

Prosedyrer og instrukser er en sentral del av en sertifisert sveisebedrift og må kontinuerlig oppdateres og forbedres. ProWeld Engineering AS kan bistå med utarbeiding av nye prosedyrer og instrukser til din bedrift, samt oppdatering og effektivisering av eksisterende prosedyrer og instrukser.


Kontakt oss for en gjennomgang av deres prosedyrer og instrukser

KONTAKT OSS