Vi leverer resultat, pålitelighet & løsninger for alle situasjoner
Med kvalitet i høysete
om oss
Vår tjeneste

ProWeld Engineering AS er et selskap med spesialkompetanse på sveising og leverer sveisetjenester, konsulenttjenester og koordineringstjenester til stål og sveiseindustrien. Selskapet leverer landsdekkende tjenester med hovedkontor i Narvik.

ProWeld Engineering AS er et selskap som ønsker å videreutvikle norsk industri og leverer spesialtilpassede tilbud til bedrifter og enkeltprosjekter. I en verden hvor det stilles stadig strengere krav til både bedriftene og utførerne i sveiseindustrien, leverer ProWeld Engineering AS løsninger for selskaper som ønsker å imøtekomme gjeldende byggeforskrifter, nasjonale og internasjonale standarder. Selskapet ønsker å tilby tjenester til bedrifter og prosjekter som ellers ikke har tilstrekkelig kunnskap eller nødvendig sertifisert personell for å tilfredsstille kravene til sveisekoordinering og kvalitetssikring selv.